Home

Q200 dsc manual pc1550

pojedyczo) U Wybra funkcje prbkowania: TNC ukazuje na pasku Softkey znajdujce si w dyspozycji funkcje U Pomiar obrotu od podstawy: TNC wywietla menu obrotu od podstawy. 6 Nastawienie przedmiotu Ustawi przedmiot przy pomocy ukadu pomiarowego 3D 3Dukad pomiarowy zamocowa: w trybie pracy MDI (MDI Manual Data Input) Search.

Barcelona Spain About Us. DSC (Digital Security Controls) is a world leader in electronic security. Since the companys genesis, the experts at DSC have been leading the way.

Podbijam, moe ma kto jak dokumentacj do tej centrali manual, instrukcja Znalazem co tylko po hiszpasku. poleciay tranzystory Q200. Dziwi mnie tylko, e na wszystkich trzech liniach. Tymczasowo woyem BC313 dziaa. Centrala alarmowa PC1550 jak wyczy kilka czujek?